Březen 2020

Březen v Broučcích byl velmi krátký. Zpočátku pršelo, proto jsme si povídali o koloběhu vody a tvořili obláček s deštěm. Bláto je pro děti velký dárek a u nás si ho mohou dostatečně užít. Jaro se začalo pomalu hlásit o slovo a my začali pozorovat už i různé broučky. Potom jsme se rozjeli na jarní prázdniny a nechtěně si je prodloužili z jednoho na jedenáct týdnů z důvodu pandemie koronaviru.