Členské příspěvky

Lesní klub Broučci, z. s. není zařízením zapsaným v rejstříku MŠMT. Nečerpá tedy žádné dotace na svůj provoz. Rodiče, kteří k nám přihlásí svého broučka, se zároveň stanou členy našeho spolku a platí níže uvedené měsíční členské poplatky.

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme dvoudenní docházku pro děti 2,5 – 6 let. V případě zájmu o třídenní docházku jsme schopni otevřít také středy.

počet dnů docházky/týden             měsíční členský poplatek za 1 dítě

            2                                                           3 700 Kč

            3                                                           4 800 Kč

            4                                                           5 900 Kč

Uvedené ceny nezahrnují stravu. Cena stravného činí 65 Kč za den (oběd a odpolední svačina, pitný režim). Dopolední svačinu dětem připravují rodiče.

Ceny dále nezahrnují náklady na výlety, divadla, výstavy atp. Na začátku školního roku je vybíráno 500 Kč do fondu určeného pro tyto akce.

Program Broučínci s rodiči
(nejmenší děti předškolkového věku, cca od 1,5 roka)
každou středu 9h – 11,30h
jednorázové vstupné:                                250 Kč
10 vstupů během jednoho pololetí:   2 000 Kč