Členské příspěvky

Lesní klub Broučci, z. s. není zařízením zapsaným v rejstříku MŠMT. Nečerpá tedy žádné dotace na svůj provoz. Rodiče, kteří k nám přihlásí svého Broučka, se zároveň stanou členy našeho spolku a platí níže uvedené měsíční členské poplatky. Tuto částku bohužel nelze odečíst z vašeho daňového základu v přiznání.

Ve školním roce 2022/23 nabízíme pro děti 3 – 6 let následující modely docházky:

Celodenní docházka (8,30 h – 15,30h)
počet dnů docházky/týden               měsíční členský poplatek za 1 dítě           

            3                                                           5 500 Kč

            4                                                           6 600 Kč

            5                                                           7 500 Kč

Docházka 5 dní/týden bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců.

Sourozenecká sleva činí 10% z ceny za druhé dítě.

Uvedené ceny nezahrnují stravu. Cena stravného činí 95 Kč za den (oběd a odpolední svačina, pitný režim). Dopolední svačinu dětem připravují rodiče. Obědy odebíráme ze školní jídelny-vývařovny, kterou provozuje Montessori mateřská škola a klub Kladno. Vaří nám paní Evička a lepší řešení jsme si snad ani nemohli přát. Obědy jsou skvělé, nápadité a čerstvých surovin. Jídelníček a více informací najdete zde.

Ceny dále nezahrnují náklady na výlety, divadla, výstavy atp.

Inflace je neúprosná, proto jsme nuceni zvýšit měsíční členské poplatky pro školní rok 2023/24 na tuto výši:
docházka 3 dny/týden – 6 400 Kč
docházka 4 dny/týden – 7 600 Kč

Program Broučínci s rodiči
(děti od 1,5 – 3,5 roku)
každé úterý  9h – 10:30h
cena za jedno pololetí:     2 400 Kč
V případě pozdějšího přihlášení pak 480 Kč/měsíc.