Členské příspěvky

Lesní klub Broučci, z. s. není zařízením zapsaným v rejstříku MŠMT. Nečerpá tedy žádné dotace na svůj provoz. Rodiče, kteří k nám přihlásí svého Broučka, se zároveň stanou členy našeho spolku a platí níže uvedené měsíční členské poplatky. Tuto částku bohužel nelze odečíst z vašeho daňového základu v přiznání.

Ve školním roce 2020/21 nabízíme pro děti 2,75 – 6 let následující modely docházky:

Celodenní docházka (8,30 h – 15,30h)
počet dnů docházky/týden               měsíční členský poplatek za 1 dítě           

            2                                                           3 700 Kč

            3                                                           4 800 Kč

            4                                                           5 900 Kč

 

Ve školním roce 2021/22 nabízíme pro děti 2,75 – 6 let následující modely docházky:

Celodenní docházka (8,30 h – 15,30h)
počet dnů docházky/týden               měsíční členský poplatek za 1 dítě           

            2                                                           3 700 Kč

            3                                                           4 800 Kč

            4                                                           5 900 Kč

            5                                                           6 800 Kč

Sourozenecká sleva činí 15 % z ceny za druhé dítě.

Uvedené ceny nezahrnují stravu. Cena stravného činí 80 Kč za den (oběd a odpolední svačina, pitný režim). Dopolední svačinu dětem připravují rodiče.

Ceny dále nezahrnují náklady na výlety, divadla, výstavy atp. Na začátku školního roku je vybíráno 500 Kč do fondu určeného pro tyto akce.

Program Broučínci s rodiči
(děti od 1,5 – 3,5 roku)
každé úterý  9h – 11h
jednorázové vstupné:         200 Kč
předplatné 10 vstupů:     1 700 Kč
Předplatné nelze převádět do dalších školních roků.