Členské příspěvky

Lesní klub Broučci, z. s. není zařízením zapsaným v rejstříku MŠMT. Nečerpá tedy žádné dotace na svůj provoz. Rodiče, kteří k nám přihlásí svého Broučka, se zároveň stanou členy našeho spolku a platí níže uvedené měsíční členské poplatky. Tuto částku bohužel nelze odečíst z vašeho daňového základu v přiznání.

Ve školním roce 2022/23 nabízíme pro děti 3 – 6 let následující modely docházky:

Celodenní docházka (8,30 h – 15,30h)
počet dnů docházky/týden               měsíční členský poplatek za 1 dítě           

            3                                                           5 500 Kč

            4                                                           6 600 Kč

            5                                                           7 500 Kč

Docházka 5 dní/týden bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců.

Sourozenecká sleva činí 10% z ceny za druhé dítě.

Uvedené ceny nezahrnují stravu. Cena stravného činí 95 Kč za den (oběd a odpolední svačina, pitný režim). Dopolední svačinu dětem připravují rodiče.

Ceny dále nezahrnují náklady na výlety, divadla, výstavy atp. Na začátku školního roku je vybíráno 500 Kč do fondu určeného pro tyto akce.

Program Broučínci s rodiči
(děti od 1,5 – 3,5 roku)
každé úterý  9h – 10:30h
cena za jedno pololetí:     2 400 Kč