Ceník

Od září 2024 bude LMŠ Broučci zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Provoz bude hrazen ze státní dotace a ze školného, které pro školní rok 2024/25 činí 7900 Kč měsíčně za pětidenní docházku (po-pá, 8,30h – 15,30h). Školné rodiče hradí 10 měsíců ve školním roce (září – červen), vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.

Při podpisu smlouvy o docházce je třeba splatit kauci ve výši 2 měsíčních plateb, které jsou následně využity na poslední dva měsíce docházky dítěte do LMŠ Broučci (květen a červen předškolního roku).

Cena za školné nezahrnuje náklady na výlety, divadla, výstavy atp.

Cena stravného pro šk. rok 2023/24 činí 103 Kč za den (oběd a odpolední svačina, pitný režim). Cena stravného pro příští školní rok bude stanovena v srpnu 2024. Dopolední svačinu dětem připravují rodiče. Obědy odebíráme ze školní jídelny-vývařovny, kterou provozuje Montessori mateřská škola a klub Kladno. Obědy jsou skvělé, nápadité a z čerstvých surovin. Jídelníček a více informací najdete zde.

Program Broučínci s rodiči
(děti od 1,5 – 3,5 roku)
každé úterý  9h – 10:30h
cena za jedno setkání: 135 Kč/setkání
Hradí se vždy formou předplatného na dané období (dle počtu lekcí, např. v jarním období 2024 bylo 17 setkání x 135Kč = 2 295Kč činilo předplatné). Období byla pro šk. rok rozdělena na podzimní (září – prosinec), zimní (leden – únor) a jarní (březen – červen). Pokud se k nám přidáte později, platíte až od doby přihlášení. Neumožňujeme náhrady, tj. převody do dalších období. Finance vracíme pouze v případě zrušení Broučínků z naší strany.