Broučí tým

To, co pojí náš zakládající tým, je také brouk. Je to Roháč – velký, nepřehlédnutelný a vzácný brouk, který dal jméno kladenskému turistickému oddílu (TOM Roháči Kladno) již v roce 1986. Oddílem prošla Terka, Gabča i Dana a jeho myšlenky jsou nám stále natolik blízké, ze z nich čerpáme i v našem lesním klubu – přátelské prostředí, důvěra, vzájemná spolupráce, dovednost vystačit si s málem, poradit si v přírodě a k hodnotám a ctnostem dojít vlastním tempem. Proto jsme náš lesní klub nazvali Broučci. A budou-li vaše dítka chtít, mohou později jezdit do přírody s velkými Roháči.

Tereza Wyderka
koordinátorka a průvodkyně dětí

Založit lesní školku bylo přirozeným vyústěním všeho, co mě v životě baví a především co mi dává smysl. Ten, kdo nežije na Kladně, se často diví, když mu řeknu, že je toto město z velké části obklopeno hezkými pestrými lesy. Budu velmi ráda, když i kladenské děti dostanou šanci v těchto lesích vyrůstat a strávit tuto důležitou etapu svého života venku, v klidu a bez spěchání nebo tlaku na výkon.

S vedením lesního klubu mám tříletou zkušenost a na podzim 2019 jsem uvedla v život kladenský Lesní klub Broučci. Účastním se mnoha seminářů Asociace lesních mateřských škol, z nichž nejdůležitější jsou tyto celoroční cykly seminářů:
2016/17 Školka blízká přírodě (pro průvodce dětí v lesních školkách),
2017/18 Koordinátor (pro koordinátory lesních školek),
2019/20 Přírodní pedagogika s Rudolfem Hettichem,
2019/20 Svátky a tradice.

Vystudovala jsem obor Regionální geografie na UK v Praze, předtím ještě bakalářskou geografii v Plzni. Pracovala jsem v neziskové organizaci na podporu místní produkce. Mám tři děti a jsem vdaná za muže z Českotěšínska, proto to zvláštní příjmení.

Mou největší zálibou bylo a je jezdit s kamarády z TOM Roháči ven do přírody. Oddíl byl pro mě velkou školou samostatnosti, naučil mě ohleduplně se chovat jak k přírodě, tak ke kamarádům. Nyní bereme s mužem pod stan nebo pod širák i naše děti. Provázat činnosti TOM Roháči a Lesního klubu Broučci je mým velkým přáním. 

Gabriela Tůmová Podroužková
průvodkyně dětí

Pocházím přímo z Kladna, ale ráda cestuji za jeho hranice a ještě mnohem dál. Průvodcem dětí jsem již od svých 12 let, kdy jsem pracovala jako „pravá ruka“ vedoucího družiny dětí v TOM Roháči 2713 Kladno (turistický oddíl). Časem jsem vedla svojí vlastní družinu a stala se členem týmu vedoucích tohoto oddílu. Dodnes se stále zúčastňuji oddílových akcí. Činnost s dětmi mě zavedla k práci volnočasového pedagoga v SVČ VS Labyrint Kladno. Zde jsem pracovala v Klubu Spirála, vedla jsem volnočasové kroužky, akce, tábory pro děti i dospělé. Moje zaměření bylo na turistiku, ekologii, zážitkovou pedagogiku, preventivní programy a výtvarné činnosti.

Aktuálně jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětmi, manželem, psem a kocourem. Celá naše skupinka nejraději tráví volný čas výletováním v přírodě.

Mám vyšší odborné vzdělání v oboru státní správy a samosprávy, doplňkové pedagogické studium volnočasové a zážitkové pedagogiky pod ZČU v Plzni, doplňkové pedagogické studium v oboru Prevence sociálně patologických jevů pod PF UK a další doplňkové kurzy k přímé pedagogické práci s dětmi. Plánuji si doplnit vysokoškolské vzdělání v pedagogické oboru.

Protože miluji přírodu a spolupráci s dětmi, považuji průvodcování v lesní školce za srdcovou záležitost. Snažím se být dětem rovnocenným partnerem, vytvořit pro ně přátelské prostředí a podporovat rozvoj jejich osobnosti v rámci přirozeného prostředí.

Jaroslava Möstlová
průvodkyně dětí

Pocházím ze Západních Čech, i když značnou část svého života jsem žila v Praze. Zde jsem pracovala jako farmaceutický asistent v lékárenském řetězci. Po nástupu na mateřskou dovolenou jsem založila komunitní školku s několika podobně naladěnými rodinami. Projekt byl postaven na principech lesních školek. V projektu jsem krátkodobě fungovala jako zakladatel a zároveň se účastnila jako průvodce dětí.

Mám dvě děti. Na Kladně žiji od počátku roku 2020 s manželem, který je místním rodákem. Vystudovala jsem inženýrský obor Ochrana životního prostředí na ČZU v Praze a mým velikým koníčkem je objevování přírodních hodnot v naší krajině. Zejména mě nadchla veliká pestrost Přírodního parku Džbán. Ráda bych v dětech vzbudila zájem o přírodu a umožnila jim vyrůstat v prostředí, které podporuje fyzickou zdatnost stejně tak, jako poskytuje množství námětů pro dětskou fantazii.  

Dana Marečková
průvodkyně dětí

Děti mě doprovází celý můj život, ať už mé vlastní nebo ty, které potkávám na cestách všedních i nevšedních, v době minulé v turistickém oddíle nebo aktuálně ve své praxi fyzioterapeutky. Nyní budu provázet děti v Lesním klubu Broučci, kterým chci předávat své zkušenosti a příběhy, sdílet s nimi radost z pohybu a pobytu v přírodě a zároveň s nimi prožívat kouzlo přítomného okamžiku, nadšení a smích.

Pocházím z Kladna a žiji zde. Mám vzdělání v oboru fyzioterapeut, absolvovala jsem mnoho pohybových, aromaterapeutických a homeopatických kurzů. Ráda fotím, maluji, zahradničím, čtu a cestuji. Miluji květiny a vůni lesa.