Broučí tým

To, co pojí náš zakládající tým, je také brouk. Je to Roháč – velký, nepřehlédnutelný a vzácný brouk, který dal jméno kladenskému turistickému oddílu (TOM Roháči Kladno) již v roce 1986. Oddílem prošla Terka, Gabča i Dana a jeho myšlenky jsou nám stále natolik blízké, ze z nich čerpáme i v našem lesním klubu – přátelské prostředí, důvěra, vzájemná spolupráce, dovednost vystačit si s málem, poradit si v přírodě a k hodnotám a ctnostem dojít vlastním tempem. Proto jsme náš lesní klub nazvali Broučci. A budou-li vaše dítka chtít, mohou později jezdit do přírody s velkými Roháči.

Tereza Wyderka
koordinátorka a průvodkyně dětí

Založit lesní školku bylo přirozeným vyústěním všeho, co mě v životě baví a především co mi dává smysl. Ten, kdo nežije na Kladně, se často diví, když mu řeknu, že je toto město z velké části obklopeno hezkými pestrými lesy. Budu velmi ráda, když i kladenské děti dostanou šanci v těchto lesích vyrůstat a strávit tuto důležitou etapu svého života venku, v klidu a bez spěchání nebo tlaku na výkon.

S vedením lesního klubu mám tříletou zkušenost a na podzim 2019 jsem uvedla v život kladenský Lesní klub Broučci. Účastním se mnoha seminářů Asociace lesních mateřských škol, z nichž nejdůležitější jsou tyto celoroční cykly seminářů:
2016/17 Školka blízká přírodě (pro průvodce dětí v lesních školkách),
2017/18 Koordinátor (pro koordinátory lesních školek),
2019/20 Přírodní pedagogika s Rudolfem Hettichem,
2019/20 Svátky a tradice.

Vystudovala jsem obor Regionální geografie na UK v Praze, předtím ještě bakalářskou geografii v Plzni. Pracovala jsem v neziskové organizaci na podporu místní produkce. Mám tři děti a jsem vdaná za muže z Českotěšínska, proto to zvláštní příjmení.

Mou největší zálibou bylo a je jezdit s kamarády z TOM Roháči ven do přírody. Oddíl byl pro mě velkou školou samostatnosti, naučil mě ohleduplně se chovat jak k přírodě, tak ke kamarádům. Nyní bereme s mužem pod stan nebo pod širák i naše děti. Provázat činnosti TOM Roháči a Lesního klubu Broučci je mým velkým přáním. 

Jaroslava Möstlová
průvodkyně dětí

Pocházím ze Západních Čech, i když značnou část svého života jsem žila v Praze. Zde jsem pracovala jako farmaceutický asistent v lékárenském řetězci. Po nástupu na mateřskou dovolenou jsem založila komunitní školku s několika podobně naladěnými rodinami. Projekt byl postaven na principech lesních školek. V projektu jsem krátkodobě fungovala jako zakladatel a zároveň se účastnila jako průvodce dětí.

Mám dvě děti. Na Kladně žiji od počátku roku 2020 s manželem, který je místním rodákem. Vystudovala jsem inženýrský obor Ochrana životního prostředí na ČZU v Praze a mým velikým koníčkem je objevování přírodních hodnot v naší krajině. Zejména mě nadchla veliká pestrost Přírodního parku Džbán. Ráda bych v dětech vzbudila zájem o přírodu a umožnila jim vyrůstat v prostředí, které podporuje fyzickou zdatnost stejně tak, jako poskytuje množství námětů pro dětskou fantazii.  

Gabriela Tůmová Podroužková
průvodkyně dětí

Dana Marečková
průvodkyně dětí