Rytmus dne

Jednotlivé části dne máme ohraničeny krátkými rituály v podobě písničky, říkanky nebo popěvku, které dávají dětem jasný srozumitelný signál, že něco končí a něco jiného začíná.

8,30h – 8,40h – PŘÍCHOD BROUČKŮ: průvodci přebírají děti od rodičů, setkáváme se na okraji lesa za sídlištěm Na Vyhaslém
8,40h – ODCHOD DO LESA: po rozlučkové krátké Broučí říkance
9-9,20h – RANNÍ UVÍTACÍ KRUH v lese: přivítáme se, učíme se říkanku pro daný měsíc, povíme si, co se bude dít a každý dostane prostor pro své sdělení, chce-li jej sdílet s ostatními
9,20h – 11h – DOPOLEDNÍ PROGRAM: hygiena, svačina, volná hra/nabídka řízené činnosti/výprava
11h – 11,30h – PŘESUN DO ZÁZEMÍ: převléknutí a příprava na oběd
11,45h – 12,30h – OBĚD: společné stolování a pomoc dětí s úklidem po obědě
12,30h – POLEDNÍ ODPOČINEK: krátce si povíme o tom, co jsme zažili dopoledne, čteme si pohádky a menším dětem dopřáváme spánek a starší děti se věnují klidovým činnostem
14 h – ODPOLEDNÍ SVAČINA
14,30h – 15,15h – ODPOLEDNÍ PROGRAM: řízená činnost s dětmi v zázemí
15,15h – 15,30h – ODCHOD BROUČKŮ DOMŮ: průvodci předávají děti rodičům