Z Lesního klubu Broučci se stala Lesní mateřská škola Broučci

27.03.2024

Máme milou příležitost oznámit, že Krajský úřad Středočeského kraje v polovině března 2024 vyhověl naší žádosti o zápis Lesní mateřské školy Broučci a výdejny letní MŠ do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a to s účinností od 1. 9. 2024. Podařilo se nám dosáhnout cíle, ke kterému jsme 4 roky upínali naše snažení. Co to v praxi bude především znamenat?

• Kvalifikovaný tým průvodců – všichni zaměstnanci LMŠ musejí mít odpovídající kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících a dle vyhlášky o předškolním vzdělávání.

• Finanční udržitelnost školky – LMŠ Broučci se od září 2024 stane příjemcem dotace (tzv. normativu) na každé zapsané dítě v naší LMŠ, ač v prvním roce fungování je normativ krácen.

• Záruku pro rodiče dětí – naše školka bude pod dohledem kontrolních orgánů (např. Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice, Krajský úřad Středočeského kraje).

• Povinná předškolní docházka – děti u nás mohou plnit povinný předškolní rok docházky.