Zápis do Broučků 2024/25 a den otevřené zahrádky

07.04.2024

Zápis do LMŠ Broučci pro školní rok 2024/25

1. informační schůzka pro rodiče
Před samotným zápisem je nezbytné se osobně poznat. Proto vás zveme v pátek 19. 4. 2024 od 16:30 h na informační schůzku pro rodiče, na které vás seznámíme s naším pedagogickým konceptem a podmínkami provozu a ukážeme vám zázemí naší lesní školky. Zároveň zodpovíme všechny vaše dotazy a rády si vyslechneme vaše představy o předškolním vzdělávání. Abychom se všichni mohli na společné povídání dostatečně soustředit, prosím, přijďte na toto setkání bez dětí.
Na informační schůzku je nutné se osobně přihlásit zde:
https://forms.gle/SnPGvZFVe9wKaAeL6

Jestliže jste nestihli termín společné schůzky, provedeme vás po zázemí a představíme pedagogickou koncepci naší školky individuálně. Ozvěte se koordinátoce Tereze Wyderce (kontakty níže).

2. setkání v lese
S vážnými zájemci o docházku si následně koordinátorka LMŠ domluví individuální návštěvu našeho provozu buď v lese (ráno) nebo na zahrádce (odpoledne). Budete tak mít možnost nahlédnout zapůsob naší práce s dětmi. Nepořádáme klasické dny otevřených dveří pro všechny zájemce, abychom respektovali soukromí našich současných Broučků.

3. ZÁPIS 9. – 16. 5. 2024 mezi 16h a 19h
Zápis do LMŠ Broučci se koná od čtvrtka 9. 5. do čtvrtka 16. 5. v zázemí LMŠ Broučci na zahrádce. Rodiče si konkrétní termín zápisu domluví se zástupkyní zřizovatele LMŠ Broučci Terezou Wyderkou na tel. 606 467 187 (Tereza Wyderka) nebo emailem na info@lkbroucci.cz.

K zápisu je třeba přinést tyto dokumenty:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do LMŠ Broučci a vyjádření dětského lékaře (ke stažení níže nebo v papírové podobě k vyzvednutí u koordinátorky)
  • rodný list dítěte nebo občanský průkaz dítěte – originál k nahlédnutí
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce (občanský průkaz nebo jiný doklad k ověření totožnosti a trvalého bydliště) – originál k nahlédnutí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly, která zákonní zástupci obdrží při zápisu, na těchto webových stránkách LMŠ Broučci do 22. 5. 2024 nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce dítěte poštou dopisem s dodejkou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou.

LMŠ Broučci může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato povinnost se nevztahuje na děti v povinném předškolním vzdělávání (tj. děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let). Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře, která je součástí žádosti o přijetí.

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlížet do svého spisu (§ 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

LMŠ Broučci ve svém prvním školní roce provozu 2024/2025 přijímá děti až do naplnění kapacity nejvyššího povoleného počtu 16 dětí. V případě nedostatku volných míst rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte losování.

ke stažení:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do LMŠ Broučci